Termeni și condiții de utilizare

1.DEFINIŢII ŞI TERMENI

www.bookletta.com este denumirea comercială a SC CASA DE IDEI BOOKLETTA SRL, persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul în București, Aleea Mizil, nr. 9 înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9146/2012 , CUI 30528718.

Vânzător – www.bookletta.com

Cumpărător – persoană fizică/persoană juridică sau orice entitate juridică care îşi face un Cont în site şi efectuează o Comandă.

Client – persoană fizică/persoană juridică care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către www.bookletta.com (electronic, telefonic etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între www.bookletta.com şi acesta şi care necesită crearea şi utilizarea unui CONT.

Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii Generale.

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adaugă Conţinut pe Site. Nickname-ul este asociat informaţiilor din site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de „Nume Utilizator”.

Cont – secţiunea din site formată dintr-o adresa de e-mail şi o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii şi care conţine informaţii despre Client/Cumpărător şi istoricul Cumpărătorului în Site (comenzi, facturi fiscale, garanţii, bunuri etc.).

Site – domeniul www.bookletta.com şi subdomeniile acestuia.

Comandă – un document electronic ce intervine că formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul site-ului intenţia sa de a achiziţiona Bunuri şi Servicii de pe Site.


Bunuri şi Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului, ca urmare a contractului încheiat.


Campanie – acţiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri şi/sau Servicii având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioada limitată de timp stabilită de către Vânzător.


Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.

Conţinut

– toate informaţiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

– conţinutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

– orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
– informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
– informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
– date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentele Termene şi Condiţii.


Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poştă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor şi Serviciilor şi/sau a promoţiilor desfăşurate de Vânzător într-o anumită perioada, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informaţiile conţinute de acesta.


Tranzacţie – rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun şi/sau Serviciu de către  www.bookletta.com , Cumpărătorului, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2.DOCUMENTE CONTRACTUALE
2.1. Prin înregistrarea unei comenzi pe site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale.
2.2 Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
2.3 Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifică cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri şi/sau Servicii din Comandă va anunţă Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată.
2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător şi Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.
2.5. Documentul şi informaţiile puse la dispoziţie de către Vânzător pe site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanţie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziţionate.

3.POLITICĂ DE VÂNZARE ONLINE
3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.

Pentru motive justificate www.bookletta.com îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plata acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului/Cumpărătorului pe site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel www.bookletta.com. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa conducerii www.bookletta.com prin email, contact@bookletta.com, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor mentionate mai sus.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta sau prin adresele menţionate la secţiunea “contact” din site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3 În cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare provenit din partea unei reţele de internet, www.bookletta.com îşi rezervă dreptul de a cere Clienţilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informaţiei din cadrul Site-ului.

3.4. www.bookletta.com  poate publică pe site informaţii despre Bunuri şi/sau Servicii şi/sau promoţii practicate de către acesta sau de către oricare alt terţ cu care www.bookletta.com  are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioada de timp şi în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor şi/sau Serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) şi includ T.V.A.
3.6 Toate informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor şi/sau a Serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4.CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA
Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru Servicii ce ţin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

5.DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ
5.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a www.bookletta.com, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de www.bookletta.com , includerea oricărui Conţinut în afară site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al www.bookletta.com asupra Conţinutului, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al www.bookletta.com.

5.3. Orice Conţinut la care Clientul/Cumpărătorul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa Documentului, în cazul în care Conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între www.bookletta.com  şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea www.bookletta.com  cu referire la acel Conţinut.

5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care www.bookletta.com  conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obţine acces în urmă acestui acord, acest drept se extinde doar asupra acelui sau acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existenţei acestuia sau acestor conţinuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea există şi nu reprezintă un angajament contractual din partea www.bookletta.com  pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terţ care are/obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conţinut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea www.bookletta.com  şi/sau al angajatului/prepusului www.bookletta.com care a mijlocit transferul de Conţinut, în cazul în care acesta există, faţă de respectivul conţinut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoţeşte, în cazul în care acesta există.

6. COMANDA
6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor şi/sau Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda. Odată adăugat în coşul de cumpărături un Bun şi/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.


6.2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la dată plasării Comenzii.


6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Cumpărătorului.


6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urmă unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în cazul în care datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe site sunt incomplete şi/sau incorecte;


6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunţe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv şi fără a suportă alte costuri decât cele de livrare.
Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunţare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:
– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat;
– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

6.6. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze şi eventualele cadouri care au însoţit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la dată informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată.


6.7. Vânzătorul va putea amână rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuşi Bunurile (se va lua data cea mai recentă).


6.8. În cazul în care un Bun şi/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (şapte) zile de la dată la care Vânzătorul a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la dată la care Cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.

7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE
7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
7.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
7.1.3. furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;


8.CONFIDENŢIALITATE
8.1. www.bookletta.com  va păstra confidenţialitatea informaţiilor de orice natură pe care le furnizează Clientul/Cumpărătorul. Dezvăluirea informaţiilor furnizate se va putea face doar în condiţiile menţionate în prezentul Document.

8.2. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informaţii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul Site-ului. www.bookletta.com nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.


8.4. Prin înscrierea în baza de date a www.bookletta.com , Clientul/Cumpărătorul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai www.bookletta.com: furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător şi Vânzător, precum şi de agenţii de stat, guvernamentale, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; cât şi de alte companii cu care www.bookletta.com  poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a Bunurilor şi/sau a Serviciilor etc.

9. PUBLICITATE
9.1. Newsletterele sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de www.bookletta.com. Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

9.2. În momentul în care Clientul îşi creează un Cont pe Site, are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.


Clientul îşi poate modifica opţiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:
9.2.1. prin contactarea www.bookletta.com  în acest sens;

9.2.2. prin modificarea setărilor din Contul de client la secţiunea „Mă abonez”;
9.2.3. prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.
9.3. Renunţarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru prezentul Document.


10. FACTURARE – PLATĂ
10.1. Preţurile Bunurilor şi Serviciilor afişate în cadrul site-ului www.bookletta.com  includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare.

10.2. Preţul, modalitatea de plata şi termenul de plata sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factură aferentă Comenzii ce conţine Bunuri şi/sau Servicii vândute de www.bookletta.com, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poştă electronică, la adresa de e-mail menţionată de Cumpărător în Contul său.

10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.


10.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deţine o evidenţă a facturilor emise de www.bookletta.com, putându-le salva şi arhiva la rândul sau în orice moment şi în orice modalitate pe care o doreşte.


10.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către www.bookletta.com în Contul sau prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în Contul său.


10.7. În cazul în care aceste informaţii sunt indisponibile mai mult de 48 de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: contact@bookletta.com .

11.LIVRAREA BUNURILOR
11.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.
11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.
11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor şi Serviciilor numai pe teritoriul României.

12. GARANŢII
12.1. Toate Bunurile comercializate de către www.bookletta.com  beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, în ambalajele originale şi provin din surse autorizate de producător.

12.2. În cazul Bunurilor vândute şi livrate de www.bookletta.com, certificatele de garanţie sunt emise direct de producător.

12.3. În cazul Bunurilor vândute şi livrate de www.bookletta.com  prin partenerii www.bookletta.com, Cumpărătorul va primi la livrare pentru fiecare Bun care beneficiază de garanţie, un certificat de garanţie cu toate detaliile necesare. Garanţia Bunurilor achiziţionate prin intermediul www.bookletta.com  de la partenerii www.bookletta.com este asigurată de către www.bookletta.com .

12.4. Pentru Bunurile din Comandă care beneficiază de garanţie în baza certificatelor de garanţie emise de către un partener al www.bookletta.com, va transmite Cumpărătorului aceste certificate de garanţie exclusiv în format electronic, prin adăugarea certificatului de garanţie aferent Bunului în Contul Cumpărătorului sau prin poştă electronică, la adresa de e-mail menţionată de Cumpărător în Contul său.

12.5. Pentru o corectă comunicare a certificatului de garanţie aferent Bunului din Comandă, Cumpărătorului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său şi să acceseze informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi existente în Cont.


Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său de pe www.bookletta.com, va deţine o evidenţă a certificatelor de garanţie emise de www.bookletta.com, putându-le salva şi arhiva la rândul sau în orice moment şi în orice modalitate pe care o doreşte.

În cazul în care aceste informaţii sunt indisponibile pentru 48 de ore în contul de client, va rugăm să ne sesizaţi acest aspect pe adresa de mail: contact@bookletta.com. În cazul certificatelor de garanţie emise de producători, Bunul reclamat defect în perioada de garanţie trebuie prezentat direct la adresa de e-mail contact@bookletta.com sau la cel mai apropiat partener al www.bookletta.com.

Lipsa certificatului de garanţie al Bunului trebuie semnalată în maximum 48 de ore de la recepţia mărfii pe adresa contact@bookletta.com. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

13.TRANSFERUL PROPRIETĂŢII BUNURILOR
Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plăţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în Comandă (înţelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factură fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

14.RĂSPUNDERE
14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi, în special, pentru pierderea acestora.
14.2. Prin crearea şi utilizarea Contului, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul îşi asumă răspunderea pentru menţinerea confidenţialităţii datelor de Cont (user şi parolă) şi pentru gestionarea accesării Contului, şi, în măsură permisă de legislaţia în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.
14.3. Prin crearea Contului şi/sau utilizarea Conţinutului şi/sau plasarea Comenzilor, Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres şi fără echivoc Termenii şi condiţiile Site-ului în ultima versiune actualizată, care este comunicată în cadrul Site-ului, existenţa la data creării Contului şi/sau utilizării conţinutului şi/sau la data plasării Comenzii.
14.4. Ulterior creării Contului, utilizarea Conţinutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor şi Condiţiilor Site-ului şi/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor şi Condiţiilor Site-ului.
14.5. Termenii şi Condiţiile Site-ului pot fi modificaţi oricând de către www.bookletta.com , aceştia fiind opozabili Clienţilor/Utilizatorilor/Cumpărătorilor de la data afişării în Site. Acceptarea Termenilor şi Condiţiilor Site-ului se confirmă prin bifarea check box-ului corespunzător din Site şi/sau prin trimiterea Comenzii şi/sau prin efectuarea unei plăti online.

16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
16.1. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată, www.bookletta.com are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

16.2. Scopul colectării datelor este:
– informarea Clienţilor/Cumpărătorilor privind situaţia Contului lor inclusiv validarea, expedierea şi facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile şi sau serviciile achiziţionate;
– trimiterea de Newslettere şi/sau alerte periodice, prin folosirea poştei electronice (e-mail, SMS);
– de cercetare de piaţă, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi a comportamentului Clientului/Cumpărătorului.


16.3 Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont şi/sau de Comandă, Cumpărătorul declară şi acceptă necondiţionat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a www.bookletta.com, înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 6606, şi îşi dă acordul expres şi neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 16.3.

16.4 Prin citirea Documentului aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
16.5 Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: SC CASA DE IDEI BOOKLETTA, cu sediul în localitatea București, Aleea Mizil 9, bloc A, ap 47,  va puteţi exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.
16.6 Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: SC SC CASA DE IDEI BOOKLETTA, cu sediul în localitatea București, Aleea Mizil 9, bloc A, ap 47 va puteţi exercita dreptul de intervenţie asupra datelor, după caz:

16.7.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
16.7.2. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
16.7.3. notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
16.7.4 De asemenea, www.bookletta.com  poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora şi numai în scopurile menţionate la punctul 16.8 prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvoltă programe comune de ofertare pe piaţă a Bunurilor şi Serviciilor noastre, asigurători.

16.9. Prin completarea în formularul de comandă pe Site a datelor personale, inclusiv CNP, în scopul activităţii de creditare, Cumpărătorul îşi exprimă expres consimţământul că persoanele juridice cu care www.bookletta.com a incheiat parteneriate. 

16.10. Informaţiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.


17.FORŢĂ MAJORĂ
17.1. Niciuna din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este cauzată de un eveniment de forţă majoră. Forţă majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.
17.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la dată producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.


18.LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA
Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între www.bookletta.com  şi Clienţi / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul București.


19. Obligativitatea transmiterii Codului Numeric Personal :
Conform prevederii legale: ORDIN Nr. 2264/2016 din 26 iulie 2016 pentru modificarea Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA - toate persoanele inregistrate in scopuri de TVA au obligativitatea declararii in formularul D394 a tuturor operatiunilor taxabile efectuate pe teritoriul Romaniei.


Așadar, menționăm: “ Coloana "CIF/CUI/CNP/NIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/beneficiarului/Cod valabil de TVA în statul membru/Cod de înregistrare" de la lit. C, D, E, F - se înscriu, după caz:


- CIF - codul de identificare fiscală al furnizorului/beneficiarului;

- CUI furnizor/beneficiar;

- CNP/NIF/Adresa furnizor/beneficiar, persoană fizică; completarea CNP/NIF este obligatorie în situaţia în care persoana impozabilă îl colectează de la persoana fizică din facturi, contracte (de prestări servicii, de furnizare utilităţi, vânzări de bunuri mobile şi imobile etc.).  “
Astfel, Bookletta solicită CNP-ul clienților în concordanță cu legea actuală și nu furnizează aceste date personale către terți, ci le folosește în unicul scop al completării în mod corect a facturilor.

20.COOKIE-URILE
Pentru a asigura bună funcţionare a acestui site, uneori plasăm în computerul dumneavoastră mici fişiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru.

Ce se înţelege prin cookie-uri?
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioada de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limba, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceți ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe altă.

Cookie-urile se clasifică în:
Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în istoricul browser-ului care le memorează până la momentul în care utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului.
Cookie-uri Persistente – Acestea sunt stocate, în funcţie de durata prestabilită, pe hard-drive-ul unui computer sau echipament. Cookie-urile persistente le includ şi pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de “third party cookies” – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Sfaturi pentru o navigare sigură şi responsabilă, bazată pe cookies
Datorită flexibilităţii lor şi a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri şi cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite şi utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo şi altele. Iată câteva sfaturi care va pot asigura că navigaţi fără griji însă cu ajutorul cookieurilor:
Particularizaţi-vă setările browserului în ceea ce priveşte cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securităţii utilizării cookie-urilor Dacă nu va deranjează cookie-urile şi sunteţi singura persoană care utilizează computerul, puteţi seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare şi a datelor personale de acces. Dacă împărţiţi accesul la calculator, puteţi lua în considerare setarea browserului pentru a şterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideţi browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri şi de a şterge orice informaţie de vizitare la închiderea sesiunii de navigare. Instalaţi-vă şi updataţi-vă constant aplicaţii antispyware.
Multe dintre aplicaţiile de detectare şi prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul să acceseze website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilităţile browserului sau să descarce software periculos. Asiguraţi-vă că aveţi browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.
Cookie-urile sunt pretutindeni şi nu pot fi evitate dacă doriţi să vă bucuraţi de acces pe cele mai bune şi cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaţionale. Cu o înţelegere clară a modului lor de operare şi a beneficiilor pe care le aduc, puteţi lua măsurile necesare de securitate, astel încât să puteţi naviga cu încredere pe internet.

Dezactivarea şi refuzul cookie-urilor

Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat şi folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veţi mai primi/vedea publicitate online.
Este posibilă setarea din browser, pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poţi seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu eşti înregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasă comentarii.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opţiuni” sau în meniul de „preferinţe” al browserului tău.
Pentru setările cookie-urilor generate de terţi şi pentru mai multe informaţii privind confidenţialitatea legată de publicitatea online, IAB România pune la dispoziţie următorul site: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Pentru a înţelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteţi utilizaopţiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.
Cookie settings în Internet Explorer
Cookie settings în Firefox
Cookie settings în Chrome
Cookie settings în Safari
Pentru setările cookie-urilor generate de terţi, puteţi consulta şi site-ul:
http://www.youronlinechoices.com/ro/